Boka er till sommarens fotbollsläger här!
SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Huddinge Idrottsförening
Fotboll

Kallelse till 2024´s årsmöte Huddinge IF
2024-01-10 14:10

Varmt välkomna till 2024´s årsmöte onsdagen den 20 mars kl 18.00 i klubbhuset.

 

Alla eventuella förslag från medlem (motion) ska vara styrelsen tillhanda senast den 31/1. Dessa skickas till styrelsen@huddingeif.se

 

Berörda handlingar finns tillgängliga enligt stadgarna för alla medlemmar på kansliet senast en (1) vecka före årsmötet.

 

Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras:
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av:
a) ordförande för mötet
b) sekreterare för mötet
3. Val av:
a) protokoll justerare
b) rösträknare
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste
verksamhets/räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande
verksamhets/räkenskapsår.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av:
a) ordförande för en tid av ett (1) år

b) halva antalet ordinarie ledamöter i styrelsen för en tid av två (2) år;
c) en suppleant för en tid av två (2) år;
d) två (2) revisorer jämte en (1) suppleant för en tid av ett (1) år, i detta val får inte styrelsens
ledamöter delta;
e) två (2) ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år, av vilka en ska utses till ordförande;
Mötets avslutande.

 

Vi hoppas och räknar med många deltagande på plats denna kväll.
Anmäl er gärna innan till Malin.bergdahl@huddingeif.se


Nyhetsarkiv
Kvantumloppet 21 april2024-03-18 10:00
Belastningsregister 20242024-01-11 10:21
 
Huvudsponsorer
Sponsorer
Annonsbild för gräsrotenAnnonsbild för gräsroten